Miquel Curanta

Director de TR3SC
Participa a:

Dissabte 21 de març - tarda

La cultura a Internet: Què ha canviat?

17:15 - 16:15
Centre Cultural La Mercè